CWO

Commissie Watersportopleidingen

logo_cwo_2019

Wat is de CWO?

De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van HISWA-vereniging en het Watersportverbond. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. 

Wat is het CWO-systeem?

Het CWO-systeem is het diplomeringssysteem van de Stichting CWO. Zo zijn er opleidingen en diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline.
Naast een diplomeringssysteem is het CWO-systeem ook een opleidingsysteem voor watersportinstructeurs. Zo zijn er diploma’s voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters. De CWO vindt goede opleidingen een waarborg voor veilig en plezierig varen. 

Wie doet er mee aan de CWO

Veel vaarscholen en verenigingen in Nederland hebben zich aangesloten bij de CWO: zo'n 90 verenigingen en 80 vaarscholen. Iedere vaarschool of vereniging heeft zijn of haar eigen specialisme en kenmerken, zoals het type instructieschip en vaarwater. Door het grote aantal CWO-locaties is er altijd wel een geschikte locatie bij u in de buurt te vinden!
Voordat een vaarschool of vereniging zich CWO-opleidingslocatie mag noemen moeten ze voldoen aan de goedkeuringseisen van de Stichting CWO. Zo worden er eisen gesteld aan de staat en onderhoud van het instructiemateriaal, de veiligheid, de diplomering van de instructeurs en de kwaliteit van de leidinggevenden. Aangesloten verenigingen en vaarscholen worden regelmatig door de CWO gecontroleerd of ze nog aan alle eisen van de CWO voldoen.

Mag elke vaaropleiding zomaar gebruik maken van het CWO-systeem?

Niet elke vaaropleiding mag zomaar gebruik maken van het CWO-systeem. Voordat een vaarschool of vereniging zich CWO-locatie mag noemen moet er worden voldaan aan de goedkeuringseisen van de CWO. Er zijn eisen voor de staat van onderhoud van het instructiemateriaal de diplomering van de instructeurs en de kwaliteit van de leidinggevenden. Een locatie die niet door de CWO is erkend, mag géén CWO-vorderingenstaten en diploma's uitreiken. 

Mijn vaarschool of vereniging is niet langer aangesloten bij de CWO. Is de kwaliteit nu wel gewaarborgd?

Nee, zodra de CWO-erkenning vervallen is hoeft een CWO-locatie niet langer te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de CWO van haar opleidingslocaties vraagt. De reden waarom de samenwerkingsovereenkomst wordt opgezegd heeft over het algemeen te maken met het niet kunnen of willen voldoen aan de CWO-normen. Vanwege die hoge eisen is de ministeriële erkenning voor instructeuropleidingen alleen bij CWO opleidingslocaties van toepassing!

Moet je een diploma hebben om te mogen varen?

Nee, het is in Nederland niet altijd verplicht een diploma te hebben om te mogen varen. De CWO-diploma's zijn geheel vrijwillig. Het is natuurlijk wel aan te bevelen een diploma te hebben voor je van wal steekt. Dan weet je zeker dat je veilig op weg kunt. 
Het is in Nederland in sommige gevallen wel verplicht een vaarbewijs te hebben. Dit geldt voor schepen langer dan 15 meter of motorschepen die harder kunnen varen dan 20 km/h.

Is mijn in het buitenland behaalde diploma ook in Nederland geldig?

Diplomas uit het buitenland zijn nooit inwisselbaar voor een Nederlands CWO-diploma. In sommige gevallen kan je wel vrijstelling krijgen voor een deel van de diploma-eisen. Je kan hiervoor contact opnemen met het CWO-secretariaat.

Zijn de CWO diplomas ook in het buitenland geldig?

Sinds 2010 zijn de opleidingen van het Watersportverbond en daarmee ook de zeilopleidingen van het CWO-systeem (met uitzondering van kajuit- en zeezeilen en de roei- en motorbootdisciplines) door World Sailing erkend. Deze erkenning betekent dat de CWO-opleidingen aan de hoge kwaliteitseisen van de World Sailing opleidingen voldoet en daarmee tot de beste in de wereld gerekend kunnen worden. 
De CWO diploma's worden in het buitenland echter niet als zodanig erkend. Wel staat op alle diploma's naast de Nederlandse omschrijving ook een vertaling in het Engels en Duits afgedrukt. In veel landen kan je dus gewoon terecht met je diploma en kan je aantonen dat je de aangegeven kennis en vaardigheden beheerst.

Kan ik bij de CWO een duplicaat van mijn CWO-diploma bestellen?

Nee, het CWO-secretariaat heeft in het verleden behaalde diploma's (CWO-I, II en III) niet geregistreerd. Wel zijn CWO-locaties verplicht om uitgegeven diploma's te registreren en 18 maanden te bewaren aan wie ze welk diploma uitreiken. U kunt binnen 2 jaar dus altijd bij de CWO-locatie terecht voor een duplicaat diploma.
De CWO heeft wél een database van behaalde instructeurskwalificaties; u kunt een duplicaatpas of meer informatie opvragen bij het CWO-secretariaat. 

Aan welke eisen moet een CWO-locatie voldoen en hoe controleert de CWO dit?

 • De CWO vaarschool moet aan een heleboel eisen voldoen. Deze zijn verkort samengevat in 12 punten waarop bepaald wordt of deze op voldoende niveau zijn:
  Gebruik CWO diplomas
 • Lesgeven
 • Percentage gediplomeerde instructeurs t.o.v. instructeurs in opleiding¸ het aantal cursisten per instructeur en het aantal cursisten per vaaruig
 • Begeleiding van instructeurs in opleiding
 • Algemene veiligheid
 • Staat van de schepen en materiaal
 • Locatie
 • Inventaris en uitrusting
 • Presentatie diplomalijn
 • Folder en website¸ (waarheidsgetrouw¸ representatief¸ vermelding CWO)
 • Theorie accomodatie
 • Algemene indruk (verzorgde locatie¸ hygiëne. e.d.)

CWO-locaties worden regelmatig onverwacht bezocht door een van onze CWO-controleurs die ze controleert op deze 12 punten.