Privacy

Privacy

Privacy

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Hoe gaat Zeilschool Hellevoetsluis met uw privé gegevens om.


Welke gegevens zullen wij van u vragen:


  1. NAW gegevens + geboortedatum

  2. Eerdere zeil- of vaardiploma’s

  3. e-mail adresWie krijgen inzicht in deze data:


De instructeurs hebben toegang tot deze gegevens.
Bij het uitreiken van het diploma worden deze gegevens ook doorgezonden naar de CWO*.

Uw email adres willen wij naast direct contact over de huidige cursus ook graag gebruiken voor de nieuwsbrief. Hiervoor wordt u apart om toestemming gevraagd.

 


Opbouw nieuwe gegevens:


Gedurende het seizoen worden de vorderingen bijgehouden door de instructeurs.Hoe lang bewaart Zeilschool Hellevoetsluis deze gegevens:


Deze gegevens worden bewaard totdat u uw diploma heeft of het door u gewenste niveau is bereikt. Wanneer u aangeeft dat u uw gegevens verwijderd wil hebben uit de administratie van de zeilschool dan wordt daar onmiddellijk gehoor aan gegeven, behalve wanneer dat in strijd is met de wetgeving.*) De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van Hiswa-vereniging en het Watersportverbond. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er opleidingen en diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline.
Op de CWO site is helaas geen AVG verklaring te vinden: https://www.cwo.nl

#MeToo

Ongeveer sinds 2016 hebben de kranten volgestaan over sexueel misbruik in de sport. Zeilschool Hellevoetsluis spant zich actief in de Helius haven een veilige omgeving te houden. Zeilschool Hellevoetsluis onderschrijft de gedragsregels zoals die zijn opgesteld door het NOC/NSF. (Mocht bovenstaande link niet werken dan is hier de versie van november 2011 te downloaden).
Aan deze gedragsregels willen wij graag 2 regels toevoegen voor de begeleiders en instructeurs van Zeilschool Hellevoetsluis:
1: Neem nooit kinderen van de vereniging of van de Zeilschool aan boord van je eigen schip, tenzij onderdeel van het programma.
2: Zorg dat je NOOIT alleen bent met kinderen van de vereniging of van de Zeilschool.

Vertrouwenscontactpersoon (voor leden van Watersportvereniging Hellevoetsluis)

WVHellevoetsluis heeft twee Vertrouwenscontactpersonen die u kunnen helpen de juiste vertrouwenspersoon van NOC*NSF te vinden of adviseren in welke stappen u verder kunt ondernemen. Zij zijn dus zelf geen vertrouwenspersoon. Wat er ook is gebeurd de vertouwenscontactpersoon staat altijd aan de kant van het kind. Niemand binnen de zeilschool of de drie verenigingen zal weten dat u contact heeft gezocht met een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:
De heer en mevrouw Kleijwegt
e-mail: vcp@wvhellevoetsluis.nl
Telefoon: 0181 329456
Mobiel: 0646211648

Fotografie

Er zijn veel ouders die foto’s maken, daar zijn we erg blij mee. Het kan zijn dat een enkele van deze foto’s op de webpagina van de verenigingen terecht komen, of zelfs in een plaatselijke krant.
De kans is erg groot dat ze op de gesloten facebook pagina komen. Deze pagina wordt niet door het jeugdzeilen gemodereert. Als u niet wilt dat een afbeelding van uw kind daar verschijnt, geeft u dat dan alstublieft aan ons door, dan vertellen wij dit aan alle fotograferende ouders.
Sowieso geldt bij ons de regel dat als een ouder of kind een foto verwijderd wil hebben de fotograaf dat onmiddellijk doet, zonder te vragen waarom!
Als u filmpjes maakt, houd het beeld dan alstublieft HORIZONTAAL!

Drones

Let op, Drones zijn verboden boven de haven en het terrein van WVHellevoetsluis (ALV, April 2018).